การประยุกต์ใช้งาน

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานและบริการต่างๆ ของอุปกรณ์ Survey เครื่องมือสำรวจ เครื่องหาพิกัดดาวเทียม กล้องสำรวจ โดรน เรือสำรวจความลึกท้องน้ำ โปรแกรมซอฟต์แวร์ มืออาชีพ งานบริการรับงานสำรวจทางน้ำ และให้เช่าอุปกรณ์สำรวจ ครบวงจร

drone-poster

เครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียม

titan tr7 gnss rtk
เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS
เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS
เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS
  • บริษัท แซทแล็บ จีโอโซลูชัน ประเทศไทย (Satlab Geosolutions Thailand) 
  • 47/401 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 ประเทศไทย
  • โทร : 093-198-0155 , 081-721-3881 (คุณธนชัย)
  • E-mail : Gnsssurveythai@gmail.com , Thanachai@satlab.com.se
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสวีเดน