เครื่องมือสำรวจ

เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GNSS

GNSS Receiver

กล้องระดับ

GNSS Receiver

กล้องประมวลผลรวม

GNSS Receiver

อากาศยานไร้คนขับ

Drone

เรือสำรวจอัตโนมัติ

SBS2

เครื่อง Laser Scanner

โปรแกรมงานสำรวจ

SOFTWARE
  • บริษัท แซทแล็บ จีโอโซลูชัน ประเทศไทย (Satlab Geosolutions Thailand) 
  • 47/401 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 ประเทศไทย

โทร : 093-198-0155 หรือ 081-721-3881 (คุณธนชัย)

E-mail : Gnsssurveythai@gmail.com  หรือ         Thanachai@satlab.com.se

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสวีเดน