กล้องประมวลผลรวม
(Total Station)

กล้องประมวลผลรวม
รุ่น TITAN TTS2

TITAN TTS2

กล้องประมวลผลรวม รุ่น TITAN TTS2

TITAN TTS2 เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานหลากหลายชนิด

การทำงานทางถนน
สำรวจที่ดิน
การสำรวจความสูงภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้าง
สำรวจและวางผังการก่อสร้าง
โครงสร้างภายนอก

TTS2

รายละเอียด TITAN TTS2

การวัดมุม

 • ค่าน้อยที่สุดที่อ่านข้อมูลได้ 5” (1.5 mgon)
 • กระบวนการทำงาน การเข้ารหัส
 • ค่าความถูกต้อง 2 ฟิลิปดา
 • ระบบชดเชยค่า ชดเชยค่าแบบ 2 แกนช่วงการชดเชยค่า ±3 ลิปดา
 • ความละเอียดการชดเชยค่า 1 ฟิลิปดา

การวัดระยะทางด้วยวิธีสะท้อนแสง

 • ปริซึมเดี่ยว 3,000 เมตร
 • สามปริซึม 5,000 เมตร
 • การสะท้อนกลับ 800 เมตร
 • ค่าความถูกต้อง 2 nm + 1.5 ppm
 • ระยะเวลาการวัด Fine = 1 วินาที Quick = 0.8 วินาที Tracking = 0.5 วินาที

การวัดระยะทางแบบไม่ใช้วิธีสะท้อนแสง

ช่วงระยะ 600 เมตร

ปริซึ่มเดี่ยว

>7,500 เมตร

ค่าความถูกต้อง

2 nm + 2 ppm

ระยะเวลาการวัด

1.5 วินาที

กำลังขยายภาพ

กำลังขยายภาพ 30 เท่า

ภาพ

ตั้งตรง

FOV

ขนาดความกว้างของภาพที่มองเห็นในระยะ 100 เมตร ได้ 2.4 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

ระยะมองเห็นภาพ

ชัดใกล้สุด 1.5 เมตร

เส้นเล็งวัตถุ

ช่วยให้โฟสกัสวัตถุได้ง่ายขึ้น

เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง

 40mm/50mm (EDM)

ประเภทเลเซอร์

เลเซอร์พอยต์, การปรับความสว่าง 4 ระดับ /ส่องแนวดิ่ง (อุปกรณ์เสริม)

ค่าความละเอียด

ความถูกต้อง 1 มิลลิเมตร เมื่อตั้งอุปกรณ์ไว้ที่ความสูง 1.5 เมตร

ระบบ

ระบบปฏิบัติการเรียลไทม์

หน้าจอ

หน้าจอคู่ความละเอียดสูง ขาวดำ 192 ระดับ ความละเอียด 320 x 450 pixels

แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์มีไฟแยกตัวอักษรและตัวเลข

เซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์ในตัว ไม่มี

การกันน้ำกันฝุ่น

มาตรฐาน IP65 กันความชื้น 95% (ไม่กลั่นตัว)

ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน

-20 °C ถึง 50°C

ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา

-40 °C ถึง 70°C

น้ำหนัก

≤5.5 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่)

แบตเตอรี่

7.4VDC/3,000 mAh ใช้งานได้สูงสุด 18 ชั่วโมง

กล้องประมวลผลรวม
รุ่น SLT Series

SLT Series

กล้องประมวลผลรวม
รุ่น SLT Series

กล้อง SLT Series

 • เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานหลากหลายชนิด
  – การทำงานทางถนน
  – สำรวจที่ดิน
  – การสำรวจความสูงภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้าง
  – สำรวจและวางผังการก่อสร้าง
  – โครงสร้างภายนอก
SLT-Series

รายละเอียด SLT Series

ค่าความถูกต้อง

 • ค่าน้อยที่สุดที่อ่านข้อมูลได้ 1” (0.3 mgon) 5” (1.5 mgon) 10” (3 mgon)
 • ค่าความถูกต้อง 1 ฟิลิปดา, 2 ฟิลิปดา, 5 ฟิลิปดา
 • ระบบชดเชยค่า ชดเชยค่าแบบ 2 แกน
 • ช่วงการชดเชยค่า ±3 ลิปดา

การวัดระยะทางด้วยวิธีสะท้อนแสง

 • ปริซึมเดี่ยว 3,000 เมตร
 • สามปริซึม 5,000 เมตร
 • การสะท้อนกลับ 800 เมตร
 • ค่าความถูกต้อง 2 nm + 1.5 ppm

กระบวนการทํางาน

การเข้ารหัส

ระยะเวลาการวัด

 • Fine = 1 วินาที
 • Quick = 0.8 วินาที
 • Tracking = 0.5 วินาที

การวัดระยะทางแบบไม่ใช้วิธีสะท้อนแสง

 • ช่วงระยะ 800 เมตร
 • ปริซึมเดี่ยว >7,500 เมตร
 • ค่าความถูกต้อง 2 nm + 2 ppm
 • ระยะเวลาการวัด 1.5 วินาที

ระบบกล้องเล็งที่หมาย

 • กําลังขยายภาพ 30 เท่า
 • ภาพ ตั้งตรง
 • FOV ขนาดความกว้างของภาพที่มองเห็นในระยะ 100 เมตร ได้ 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชดใกล้สุดั 1.5 เมตร
 • เส้นเล็งวัตถุ ชวยให้โฟสกัสวัตถุได้ง่ายขึ้น
 • เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 40mm/50mm (EDM)

ประเภทเลเซอร์

เลเซอร์พอยต์,การปรับความสว่าง 4 ระดับ /ส่องแนวดิ่ง (อุปกรณ์เสริม)

ค่าความละเอียดความถูกต้อง

1 มิลลิเมตร เมื่อตั้งอุปกรณ์ไว้ที่ความสูง 1.5 เมตร

ระบบ

ระบบปฏิบัติการเรียลไทม์

หน้าจอ

หน้าจอคู่ความละเอียดสูง รองรับสีถึง 256 สี 320 x 240 พิกเซล

แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์มีไฟแยกตัวอักษรและตัวเลข

เซ็นเซอร์ในตัว

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความดันอากาศ

การกันนํ้ากันฝุ่น

 • มาตรฐาน IP65
 • กันความชื้น 95% (ไม่กลั่นตัว)

ช่วงอุณหภูมิ

 • ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -20 °C ถึง 50°C
 • ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา 40 °C ถึง 70°C

นํ้าหนัก

≤5.5 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่)

แบตเตอรี่

7.4VDC/3,000 mAh ใช้งานได้สูงสุด 18 ชั่วโมง

 • บริษัท แซทแล็บ จีโอโซลูชัน ประเทศไทย (Satlab Geosolutions Thailand) 
 • 47/401 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 ประเทศไทย

โทร : 093-198-0155 หรือ 081-721-3881 (คุณธนชัย)

E-mail : Gnsssurveythai@gmail.com  หรือ         Thanachai@satlab.com.se

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสวีเดน