โปรแกรมสำหรับงานสำรวจ
Software

โปรแกรมการทำงานภาคสนาม SATSURV

SATSURV SOFTWARE

โปรแกรมการทำงานภาคสนาม SATSURV

โปรแกรมการทำงานภาคสนาม SATSURV

รายละเอียดโปรแกรมการทำงานภาคสนาม SATSURV

เครื่องหมายการค้า

มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

ระบบการทำงาน

ทำงานในระบบ RTK Networkสั่งการ GNSS เชื่อมต่อกับระบบ Network ที่ต้องการในการทำงาน RTK ได้

บันทึกข้อมูล

สามารถสั่งบันทึกข้อมูลดิบจากการรังวัด เพื่อใช้ประมวลผลแบบ Post Processing ได้

คำนวณ

สามารถคำนวณพื้นที่ได้

การเชื่อมต่อ

สามารถเชื่อมต่อกับ Google Map เพื่อให้มีแผนที่ Real Time เป็น Background ในขณะทำการสำรวจในระบบ RTK ได้

DTM Surface

สามารถสร้าง, เพิ่ม, ลบ DTM Surface ได้

Stake out

การStake out มี Function การStake out แบบ AR (Augmented Reality) เพื่อแสดงภาพแบบสามมิติ

** ยังไม่มีตัวโปรแกรมปล่อยให้ทดลองใช้ฟรี **
ต้องการติดต่อซื้อ ขอใบเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติม โทร 093-198-0155 หรือ 081-721-3881

โปรแกรมประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียมระบบ GNSS
รุ่น SGS

SGS SOFTWARE

โปรแกรมประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียมระบบ GNSS รุ่น SGS

โปรแกรมประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียมระบบ GNSS รุ่น SGS

SGS logo

รายละเอียดโปรแกรมประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียมระบบ GNSS
รุ่น SGS

ประมวลผลข้อมูล

สามารถประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS หรือระบบดาวเทียม GPS และ GLONASS และ BEIDOU ได้

ความสามารถ

โปรแกรมสามารถแสดงรูปแผนที่ และเมนูคำสั่งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยมีการติดต่อกับผู้ใช้เป็นแบบ Windows Interface

ระบบปฏิบัติการ

สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ MS Windows 7, MS Windows 8

แผนที่

สามารถเลือกดูแผนที่แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้

คำนวณ

สามารถคำนวณพื้นที่ได้

ค่าพิกัด

สามารถแสดงค่าพิกัดอ้างอิงบนพื้นหลักฐานอ้างอิง (Geodetic Datum) WGS84 และ ค่าพิกัดบนพื้นหลักฐานอ้างอิงท้องถิ่น (Local Geodetic Datum) เช่น พื้นหลักฐานอ้างอิง Indian Thailand 1975 ได้ ทั้งในรูปแบบ ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (Latitude, Longitude, h (ความสูง) และค่าพิกัดกริด UTM (N, E)

ฐานอ้างอิง

ผู้ใช้สามารถกำหนดพื้นหลักฐานอ้างอิงได้ตามต้องการ (User Defined Datum)

ฟังก์ชั่น

มีฟังก์ชั่นสำหรับการแปลงพื้นหลักฐาน (Datum Transformation) ที่ สามารถกำหนดพารามิเตอร์สำหรับใช้แปลงพื้นหลักฐานโดยผู้ใช้ได้ ทั้งแบบ 3 พารามิเตอร์ และแบบ 7 พารามิเตอร์

Geoid Model

มี Geoid Model และฟังก์ชั่น สำหรับใช้คำนวณหาค่าความสูง Orthometric ได้

Orthometric height

สามารถรองรับ Geoid model ล่าสุดจากกรมแผนที่ทหาร (TGM2017) เพื่อคำนวณค่าความสูงแบบ Orthometric height ได้

เมนูคำสั่ง

มีเมนูคำสั่งให้แสดงภาพแผนที่ซ้อนทับบนภาพ Google Earth ได้โดยตรง

รองรับไฟล์ข้อมูล RINEX

รองรับไฟล์ข้อมูล RINEX และแปลงข้อมูลสัญญาณดาวเทียมให้เป็นข้อมูลมาตรฐานแบบ RINEX ได้

ส่งข้อมูลออก

สามารถส่งข้อมูลออกในรูปแบบ DXF ได้

ติดต่อสอบถามเวอร์ชั่นเต็มรูปแบบ ที่ 093-198-0155 หรือ 081-721-3881

  • บริษัท แซทแล็บ จีโอโซลูชัน ประเทศไทย (Satlab Geosolutions Thailand) 
  • 47/401 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 ประเทศไทย

โทร : 093-198-0155 หรือ 081-721-3881 (คุณธนชัย)

E-mail : Gnsssurveythai@gmail.com  หรือ         Thanachai@satlab.com.se

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสวีเดน