เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
รุ่น SLX1-NG

SLX1-NG

เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
รุ่น SLX1-NG

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่น SLX1-NG รองรับการนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ

 
SLX1-NG

รายละเอียด SLX1-NG

 • เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่น SLX1-NG รองรับการนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ
  • การสำรวจที่ดิน
  • การสำรวจความสูงภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้าง
  • สาธารณูปโภค
  • โครงสร้างพื้นฐาน
  • การตรวจสอบความผิดปกติ
  • การตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
  • อุทกศาสตร์
  • สถานีอ้างอิง
 • ตัวเครื่องรองรับมาตรฐานทางการทหาร มีความแข็งแรงสูง อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีล่าสุดของโลก โดยใช้บอร์ดของ NovAtel OEM729 GNSS ในการเข้ารหัส ข้อมูลที่ออกแบบมา สำหรับการใช้กับ CORS เป็นหลัก เครื่องรับสัญญาณสามารถติดตามสัญญาณดาวเทียม ได้อย่างเหนือชั้นในฐานะสถานีอ้างอิงสำหรับการอ่านค่าพิกัดดาวเทียมที่แม่นยำ
 • บริษัท แซทแล็บ จีโอโซลูชัน ประเทศไทย (Satlab Geosolutions Thailand) 
 • 47/401 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 ประเทศไทย

โทร : 093-198-0155 หรือ 081-721-3881 (คุณธนชัย)

E-mail : Gnsssurveythai@gmail.com  หรือ         Thanachai@satlab.com.se

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสวีเดน