เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
ชนิดมือถือ
SLC Multi-Purpose

SLC Multi-Purpose GNSS Receiver

เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
ชนิดมือถือ SLC Multi-Purpose

เครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียมแบบ GNSS (Global Navigation Satellite System) ชนิดมือถือ (Handheld)

slc

รายละเอียด SLC Multi-Purpose

เป็นเครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียมแบบ GNSS (Global Navigation Satellite System) ชนิดมือถือ (Handheld) ที่สามารถรองรับสัญญาณดาวเทียมได้ทั้งในระบบ GPS,GLONASS และ BeiDou ใช้ในการทำงานสำรวจ เก็บรายละเอียดในงานสำรวจแผนที่

และสามารถทำการรังวัดแบบ RTK (Real Time Kinematic) ได้ สามารถสั่งสลับให้ทำงานได้ทั้งแบบสถานีฐาน (Base Station) และสถานีเคลื่อนที่ (Rover Station)

  • บริษัท แซทแล็บ จีโอโซลูชัน ประเทศไทย (Satlab Geosolutions Thailand) 
  • 47/401 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 ประเทศไทย

โทร : 093-198-0155 หรือ 081-721-3881 (คุณธนชัย)

E-mail : Gnsssurveythai@gmail.com  หรือ         Thanachai@satlab.com.se

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสวีเดน