SBS2

SBS2

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

รายละเอียด

SBS2

เป็นเรือสำรวจแบบอัตโนมัติชนิดสำรวจบนผิวน้ำ Unmanned Surface Vehicle System(USV) ที่สามารถรังวัดค่าพิกัดและความลึกของน้าํ ได้ในเครื่องเดียวกัน โดยข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้งานเพื่อการสำรวจพื้นท้องน้ำเพื่อตรวจหาความลึกได้

  • ระยะสั่งการทางไกล 1 กิโลเมตร
  • ขับเคลื่อน 4.5 เมตรต่อวินาที
  • ใช้งานสำรวจบนผิวน้ำได้ต่อเน่อื งสูงสุด 4 ชั่วโมง
  • ชนิดใบพัดแบบท่อ จำนวน 2 ท่อ
  • แสดงค่าความลึกของท้องน้ำสูงสุด 1 เซนติเมตร

ดาวน์โหลดข้อมูลคุณลักษณะสินค้า SBS2 (85 downloads)