SLX1-NG Multi-application GNSS Receiver

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่น SLX1-NG รองรับการนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่น SLX1-NG รองรับการนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ
  • การสำรวจที่ดิน
  • การสำรวจความสูงภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้าง
  • สาธารณูปโภค
  • โครงสร้างพื้นฐาน
  • การตรวจสอบความผิดปกติ
  • การตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
  • อุทกศาสตร์
  • สถานีอ้างอิง
 • ตัวเครื่องรองรับมาตรฐานทางการทหาร มีความแข็งแรงสูง อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีล่าสุดของโลก โดยใช้บอร์ดของ NovAtel OEM729 GNSS ในการเข้ารหัส ข้อมูลที่ออกแบบมา สำหรับการใช้กับ CORS เป็นหลัก เครื่องรับสัญญาณสามารถติดตามสัญญาณดาวเทียม ได้อย่างเหนือชั้นในฐานะสถานีอ้างอิงสำหรับการอ่านค่าพิกัดดาวเทียมที่แม่นยำ

ดาวน์โหลดข้อมูลคุณลักษณะสินค้า SLX1-NG (537 downloads)