โปรแกรม SGS

โปรแกรมประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียมระบบ GNSS

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 1. สามารถประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS หรือระบบดาวเทียม GPS และ GLONASS และ BEIDOU ได้
 2. โปรแกรมสามารถแสดงรูปแผนที่ และเมนูคำสั่งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยมีการติดต่อกับผู้ใช้เป็นแบบ Windows Interface
 3. สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ MS Windows 7, MS Windows 8
 4. สามารถเลือกดูแผนที่แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้
 5. สามารถแสดงค่าพิกัดอ้างอิงบนพื้นหลักฐานอ้างอิง (Geodetic Datum) WGS84 และ ค่าพิกัดบนพื้นหลักฐานอ้างอิงท้องถิ่น (Local Geodetic Datum) เช่น พื้นหลักฐานอ้างอิง Indian Thailand 1975 ได้ ทั้งในรูปแบบ ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (Latitude, Longitude, h (ความสูง) และค่าพิกัดกริด UTM (N, E)
 6. ผู้ใช้สามารถกำหนดพื้นหลักฐานอ้างอิงได้ตามต้องการ (User Defined Datum)
 7. มีฟังก์ชั่นสำหรับการแปลงพื้นหลักฐาน (Datum Transformation) ที่ สามารถกำหนดพารามิเตอร์สำหรับใช้แปลงพื้นหลักฐานโดยผู้ใช้ได้ ทั้งแบบ 3 พารามิเตอร์ และแบบ 7 พารามิเตอร์
 8. มี Geoid Model และฟังก์ชั่น สำหรับใช้คำนวณหาค่าความสูง Orthometric ได้
 9. สามารถรองรับ Geoid model ล่าสุดจากกรมแผนที่ทหาร (TGM2017) เพื่อคำนวณค่าความสูงแบบ Orthometric height ได้
 10. มีเมนูคำสั่งให้แสดงภาพแผนที่ซ้อนทับบนภาพ Google Earth ได้โดยตรง
 11. รองรับไฟล์ข้อมูล RINEX และแปลงข้อมูลสัญญาณดาวเทียมให้เป็นข้อมูลมาตรฐานแบบ RINEX ได้
 12. สามารถส่งข้อมูลออกในรูปแบบ DXF ได้

 

ดาวน์โหลดให้ทดลองใช้ฟรี SGS โปรแกรมประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียมระบบ GNSS (294 downloads)

ดาวน์โหลดคุณลักษณะสินค้า คุณลักษณะสินค้า โปรแกรม SGS (131 downloads)

ติดต่อสอบถามเวอร์ชั่นเต็มรูปแบบ ที่ 093-198-0155 หรือ 081-721-3881