เครื่อง laser scanner
แบบเคลื่อนที่ได้
รุ่น SATLAB SLS-1

เครื่อง laser scanner
แบบเคลื่อนที่ได้
รุ่น SATLAB SLS-1

SATLAB SLS-1

เครื่อง laser scanner แบบเคลื่อนที่ได้
รุ่น SATLAB SLS-1

เครื่อง laser scanner แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น SATLAB SLS-1

รายละเอียด เครื่อง laser scanner แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น SATLAB SLS-1

อุณหภูมิ

อุณหภูมิการใช้งาน -10°C ถึง +45°C

ความเร็วยานพาหนะ

30-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความถี่ในการวัดระยะทาง

1,545 นาโนเมตร

ประเภทเลเซอร์

Class 1 (ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตามนุษย์)

อัตราการสั่นซ้ำของเลเซอร์

500kHz

ช่วงในการวัดระยะทาง

1.5 เมตร – 650 เมตร

ต้องการติดต่อซื้อ ขอใบเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติม โทร 093-198-0155 หรือ 081-721-3881

  • บริษัท แซทแล็บ จีโอโซลูชัน ประเทศไทย (Satlab Geosolutions Thailand) 
  • 47/401 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 ประเทศไทย

โทร : 093-198-0155 หรือ 081-721-3881 (คุณธนชัย)

E-mail : Gnsssurveythai@gmail.com  หรือ         Thanachai@satlab.com.se

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสวีเดน