เรือสำรวจแบบอัตโนมัติ SBS2
(Hydrography)

เรือสำรวจแบบอัตโนมัติ SBS2
(Hydrography)

SATLAB SBS2

เรือสำรวจแบบอัตโนมัติ SBS2
(Hydrography)

เรือสำรวจแบบอัตโนมัติ SBS2 (Hydrography)

เรือสำรวจอัตโนมัติวัดความลึกท้องน้ำ ( SATLAB USV SBS2 Unmanned Surface Vehicle with Echo Sounder ) สามารถช่วยหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย เพราะเป็นการสำรวจแบบวิธีใหม่ ประหยัดเวลากว่าใช้เรือพายติด Echosounder ได้ผลการสำรวจเป็นเส้นระดับความลึก

มีโหมดภาพแสดงเฉดสีที่แตกต่างกันเพื่อแสดงความลึกที่ระดับต่างกัน มี Auto Pilot สำรวจเองด้วยการควบคุม GPS เท่านั้นไม่พอ สามารถโหลดแผนที่จาก Google มาใช้ดูอ้างอิงได้

sbs2

รายละเอียด เรือสำรวจแบบอัตโนมัติ SBS2

ตัวลำเรือ

 • ความยาวของลำเรือสำรวจแบบอัตโนมัติ 1,100 มิลลิเมตร และความกว้าง 550 มิลลิเมตร เพื่อให้มีความคล่องตัวในการขนย้าย
 • วัสดุที่ใช้ผลิตตัวลำเรือสำรวจแบบอัตโนมัติ เป็นประเภท Kevlar หรือ carbon fiber ที่มีความแข็งแรงสูง
 • สามารถต้านทานคลื่นน้ำ ได้ในระดับ 2 และ ต้านทานคลื่นลมได้ระดับ 3

ระบบพลังงานและระบบขับเคลื่อน

 • สามารถใช้งานสำรวจบนผิวน้ำได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา สูงสุด 4 ชั่วโมง
 • อัตราเร็วสูงสุดในการขับเคลื่อน 5 เมตรต่อวินาที 
 • ระบบขับเคลื่อน เป็นชนิดใบพัดแบบท่อ (Ducted propellers) จำนวน 2 ท่อ
 • ระบบเลี้ยวเป็นแบบไม่มีการหมุนทิศทางของเครื่องยนต์
 • สามารถบังคับถอยหลังได้
 • มีระบบกลับสู่จุดปล่อยเรือ (Return Home) โดยอัตโนมัติเมื่อระดับพลังงานต่ำกว่ากำหนด

สถานีควบคุม

 • สถานีควบคุมสามารถสั่งการเรือสำรวจแบบอัตโนมัติผ่านสัญญาณวิทยุ แบบ RF Point to Point ได้
 • ระยะทางไกลสุดที่สามารถสั่งการเรือสำรวจแบบอัตโนมัติ  1 กิโลเมตร 
 • โหมดในการทำงานสามารถเลือกได้ทั้งแบบบังคับเอง (Manual) และ แบบอัตโนมัติ (Auto pilot) และสามารถเปลี่ยนสลับได้ทันทีที่ต้องการ
 • มีโปรแกรมในการวางแผนเก็บข้อมูล ( Route planning) โดยสามารถสร้างแนวสำรวจ และนำเข้าสู่ตัวเรือสำรวจเพื่อให้ทำงานแบบอัตโนมัติได้ โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถควบคุมสั่งงานตัวเรือ ได้ทั้งแบบบังคับเอง (Manual) และ แบบอัตโนมัติ (Auto pilot)
 • มีโปรแกรมในการบันทึกข้อมูลสำรวจ ที่ได้จากการรังวัดบนผิวน้ำได้ และสามารถนำออกข้อมูลสำรวจโดยรองรับรูปแบบ DXF, XYZ 
 • โปรแกรมในการบันทึกข้อมูลสำรวจ สามารถรองรับการปรับแก้ข้อมูลระดับน้ำขึ้นลง (Tide) ได้

เครื่องหยั่งความลึก
(Echo Sounder)

 • มีย่านความถี่ในการทำงาน 200KHz
 • มีมุมในการปล่อยคลื่น (Beam angle) 5 องศา
 • สามารถหยั่งความลึกได้ ลึกสุด 300 เมตร
 • มีค่าความถูกต้อง 1cm ± 0.1h (h=ความลึก) 
 • สามารถแสดงค่าความลึกของท้องน้ำ ได้ละเอียดสูงสุด 1 เซนติเมตร 
 • บริษัท แซทแล็บ จีโอโซลูชัน ประเทศไทย (Satlab Geosolutions Thailand) 
 • 47/401 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 ประเทศไทย

โทร : 093-198-0155 หรือ 081-721-3881 (คุณธนชัย)

E-mail : Gnsssurveythai@gmail.com  หรือ         Thanachai@satlab.com.se

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสวีเดน