เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GNSS

เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
รุ่น TITAN TR7

TITAN TR7

เครื่องหาพิกัดดาวเทียม TITAN TR7

เป็นเครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียมแบบ  GNSS  (Global Navigation Satellite System) ที่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ทั้งในระบบ GPS , GLONASS, Galileo, BeiDou และระบบQZSS ใช้ในการทำงานสำรวจเก็บรายละเอียดในงานสำรวจแผนที่ สามารถทำการรังวัดแบบ Static และ RTK ได้

TR7

รายละเอียด TITAN TR7

ช่องรับสัญญาณ

เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS สามารถรับสัญญาณได้ 440 ช่องสัญญาณ

รองรับข้อมูลสัญญาณดาวเทียม

สามารถรองรับข้อมูลสัญญาณดาวเทียมได้ทั้ง GPS แบบ L1C/A ,L2C/A ,L2P ,L5 GLONASS แบบ L1C/A ,L1P ,L2C/A ,L2P ,BeiDou แบบ B1, B2, B3 , Galileo แบบ E1, E5A, E5B และ QZSS แบบ L1, L2, L5

รังวัดสัญญาณ

สามารถปฏิบัติงานรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ด้วยวิธี Static , DGPS และ Real Time Kinematic (RTK) ได้

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัด

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัดด้วยวิธี High-precision Static ทางราบ ± (2.5 mm + 0.1 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด) และความคลาดเคลื่อนในทางดิ่ง ± (3.5 mm + 0.4 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด)

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัด

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัดด้วยวิธี RTK ทางราบ ± (8 mm + 1 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด) และความคลาดเคลื่อนในทางดิ่ง ± (15mm + 1 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด)

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัด

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัดด้วยวิธี DGPS ทางราบ 25 cm+ 1ppm

หน่วยความจำ

มีหน่วยความจำภายใน (internal storage) ขนาด 16 GB

ช่องสำหรับเชื่อมต่อ

ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีช่องสำหรับเชื่อมต่อ (Ports) แบบ USB, Lemo port RS232 serial , Bluetooth 4.0, WI-FI และมีเทคโนโลยีไร้สายระยะใกล้ (NFC)

การบันทึกข้อมูล

รองรับการบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบ RINEX และรองรับการโอนถ่ายข้อมูล Static ผ่าน OTG port

ลักษณะตัวเครื่อง

เสาอากาศ, เครื่องรับสัญญาณ, Wi-Fi , วิทยุภายใน และ GSM modem บรรจุประกอบเป็นเครื่องเดียวกัน

รองรับ Data rate

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS สามารถรองรับ Data rate สูงสุด 20 Hz

การป้องกันฝุ่นและน้ำ

ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67

รองรับข้อมูล

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรองรับข้อมูลแบบ CMR, RTCM2.X, RTCM3.0, RTCM3.2

หน้าจอ

ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีหน้าจอแบบ OLED ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้วพร้อมไฟแสดงสถานะแบบ LED แสดงการรับสัญญาณดาวเทียม , การเชื่อมต่อข้อมูล และระดับแบตเตอรี่

วิทยุภายใน (Internal UHF Radio)

วิทยุภายใน (Internal UHF Radio) รองรับโปรโตคอล HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARK III,TRANSEOT, SATEL-3AS  และมีกำลังส่งสูงสุด 4 วัตต์ รองรับความถี่ตั้งแต่ 403-473MHz โดยสามารถตั้งค่าได้ 16 ช่อง

GSM Modem

GSM Modem รองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE

ระบบ Electronic bubble

ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีระบบ Electronic bubble เป็นการแสดงฟองกลมดูสถานะความตั้งตรงบนหน้าจอเครื่องควบคุม

ทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ

สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +75°C

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ชนิด Li-ion แบบ Smart battery มีปุ่มกดเช็คระดับแบตเตอรี่โดยแสดงเป็นไฟแบบ LED ,ถอดเปลี่ยนได้ สามารถใช้งานได้สูงสุด 10 ชั่วโมงต่อหนึ่งก้อน

ชุดวิทยุภายนอก

มีชุดวิทยุภายนอกสำหรับการส่งออกค่าปรับแก้ มีกำลังส่งสูงสุด 35 วัตต์ จำนวน 1 ชุด

เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
รุ่น SLX1-NG

SLX1-NG

เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
รุ่น SLX1-NG

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่น SLX1-NG รองรับการนําไปใชงานได้ หลายรูปแบบ

 • การสํารวจที่ดิน
 • การสํารวจความสูงภูมิประเทศและสิงก่อสร้าง
 • สาธารณูปโภค
 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • การตรวจสอบความผิดปกติ
 • การตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
 • อุทกศาสตร์
 • สถานีอ้างอิง

ตัวเครื่องรองรับมาตรฐานทางการทหาร มีความแข็งแรงสูงอีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีล่าสุด ของโลก โดยใช้บอร์ดของ NovAtel OEM729 GNSS ในการเข้ารหัส ข้อมูลที่ออกแบบมา สําหรับการใช้กับ CORS เป็นหลัก เครื่องรับสัญญาณสามารถติดตามสัญญาณดาวเทียม ได้อย่างเหนือชั้นในฐานะสถานีอ้างอิงสําหรับการอ่านค่าพิกัดดาวเทียมที่แม่นยํา

 
SLX1-NG

รายละเอียด SLX1-NG

ช่องรับสัญญาณ

สามารถรับสัญญาณได้ 555 ช่อง

รองรับสัญญาณดาวเทียม

สามารถรองรับข้อมูลสัญญาณดาวเทียมได้ทั้งแบบ GPS (L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5) แบบ GLONASS (L1C/A, L2C/A, L2P, L3, L5) แบบ BeiDou (B1, B2, B3) แบบ Galileo (E1, E5 AltBOC, E5A, E5B, E6) แบบ IRNSS (L5) แบบ QZSS (L1C/A, L1C, L2C, L5, L6) แบบ SBAS (L1, L5) และ L-Band (up to 5 channels) TerraStar®

แสดงค่าทางตําแหน่ง

1 – 100 Hz

ความคลาดเคลื่อนการรังวัดในแนวราบ

 • Single Point L1 = 1.5 เมตร
 • Single Point L1/L2 = 1.2 เมตร
 • SBAS = 0.6 เมตร
 • DGPS = 0.4 เมตร
 • RTK = แนวราบ 8 มิลลิเมตร + 1 ppm
 • RTK = แนวดิ่ง 15 มิลลิเมตร + 1 ppm
 • Static = แนวราบ 2.5 มิลลิเมตร + 0.5 ppm
 • Static = แนวดิ่ง 5 มิลลิเมตร + 0.5 ppm

เวลาเริ่มต้น

น้อยกว่า 10 วินาที

ความน่าเชื่อถือ

99.9%

หน่วยความจําภายใน

มีหน่วยความจำภายใน (internal storage) ขนาด 64 GB

หน่วยความจําภายนอก

เพิ่มได้สูงสุดถึง 1 TB

interface

3 x RS232, USB, Bluetooth, Wi-Fi, 4G, Ethernet, PPS output, RS485/RS422 (เพิ่มเติม)

ลักษณะตัวเครื่อง

เสาอากาศ, เครื่องรับสัญญาณ, Wi-Fi , วิทยุภายใน และ GSM modem บรรจุประกอบเป็นเครื่องเดียวกัน

รองรับข้อมูล

RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.2 CMR, CMR+, RTCA

บอร์ด

NovAtelx

หน้าจอ

LCD,LED แสดงข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน

การกันนํ้ากันฝุ่น

มาตรฐาน IP67

การกันกระแทก

ระยะ 1 เมตร

ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน

-40 °C ถึง  75°C

ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา

-40 °C ถึง 80°C

ขนาด

225 มม. X 138 มม. X 70 มม.

นํ้าหนัก

2.48 กิโลกรัม

กําลังไฟ

7VDC ~ 36VDC (2-way)

เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
ชนิดมือถือ
SLC Multi-Purpose

SLC Multi-Purpose GNSS Receiver

เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
ชนิดมือถือ SLC Multi-Purpose

เครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียมแบบ GNSS (Global Navigation Satellite System) ชนิดมือถือ (Handheld) ที่สามารถรองรับสัญญาณดาวเทียมได้ทั้งในระบบ GPS, GLONASS และ BeiDou

ใช้ในการทำงานสำรวจ เก็บรายละเอียดในงานสำรวจพื้นที่ แผนที่ และสามารถทำการรังวัดแบบ RTK (Real Time Kinematic) ได้ สามารถสั่งสลับให้ทำงานได้ทั้งแบบสถานีฐาน (Base Station) และสถานีเคลื่อนที่ (Rover Station)

slc

รายละเอียด SLC Multi-Purpose

ช่องรับสัญญาณ

สามารถรับสัญญาณได้ 555 ช่อง

รองรับสัญญาณดาวเทียม

สามารถรองรับข้อมูลสัญญาณดาวเทียมได้ทั้งแบบ GPS (L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5) แบบ GLONASS (L1C/A, L2C/A, L2P, L3, L5) แบบ BeiDou (B1, B2, B3) แบบ Galileo (E1, E5 AltBOC, E5A, E5B, E6) แบบ IRNSS (L5) แบบ QZSS (L1C/A, L1C, L2C, L5, L6) แบบ SBAS (L1, L5) และ L-Band

รังวัดสัญญาณ

Static, Real Time Kinematic (RTK), DGPS

ความคลาดเคลื่อนการรังวัดวิธี RTK

ทางราบ ± 10 mm + 1 ppm ของระยะเส้น ฐานที่รังวัด

ความน่าเชื่อถือ

99.9%

ความแม่นยำ

 • L1 Carrier Phase (GPS) เท่ากับ 0.5 mm
 • L2 Carrier Phase (GPS) เท่ากับ 1 mm

หน่วยความจําภายใน

มีหน่วยความจำภายใน (internal storage) ขนาด 32 GB

ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

USB และ ช่องต่อเสาอากาศภายนอก

รูปแบบของข้อมูล

RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2, CMR, CMR+ และ RTCA

การป้องกันฝุ่นและนํ้า

มาตรฐาน IP67

แสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะแบบ LED แสดงการรับสัญญาณดาวเทียม ระดับแบตเตอรี่ การรับส่งข้อมูล

ช่องเชื่อมต่อ

ชนิด Mini USB เพื่อการชาร์จ รองรับการชาร์จจาก Power Bank ได้

ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ

-10°C ถึง 50°C

แบตเตอรี่

สูงสุด 12 ชั่วโมง

การบันทึกข้อมูล

บันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS ลงหน่วยความจำภายในโดยตรง

อุปกรณ์

เสาอากาศ เครื่องรับสัญญาณ GSM modem และแบตเตอรี่บรรจุประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน สามารถเชื่อมต่อเสาอากาศชนิดภายนอกได้

เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
รุ่น SL700

SATLAB SL700

เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
รุ่น SATLAB SL700

เครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียมแบบ GNSS (Global Navigation Satellite System) ที่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ทั้งในระบบ GPS , GLONASS , Galileo และระบบ BeiDou ใช้ในการทำงานสำรวจเก็บรายละเอียดในงานสำรวจแผนที่ สามารถทำการรังวัด แบบ Static แบบ DGPS และ RTK ได้

gnss-sl700

รายละเอียด SATLAB SL700

ช่องรับสัญญาณ

สามารถรับสัญญาณได้ 555 ช่องสัญญาณ

รองรับสัญญาณ

รองรับข้อมูลสัญญาณดาวเทียมได้ทั้ง GPS แบบ L1, L2, L2C, L5 GLONASS แบบ L1, L2, L3 , Galileo แบบ E1, E5 AltBOC, E5a, E5b และ BeiDou แบบ B1, B2, B3

งานรังวัดสัญญาณ

สามารถปฏิบัติงานรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ด้วยวิธี Static , DGPS และ Real Time Kinematic (RTK) ได้

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจ

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัดด้วยวิธี High-precision Static ทางราบ ± (2.5 mm + 0.1 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด) และความคลาดเคลื่อนในทางดิ่ง ± (3.5 mm + 0.4 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด)

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจ

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัดด้วยวิธี Network RTK ทางราบ ± (8 mm + 0.5 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด) และความคลาดเคลื่อนในทางดิ่ง ± (15mm + 0.5 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด)

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจ

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัดด้วยวิธี DGPS ทางราบ ± 25 เซ็นติเมตร

หน่วยความจำภายใน

มีหน่วยความจำภายใน (internal storage) ความจุสูงสุด 8 GB

ช่องสำหรับเชื่อมต่อ

ช่องสำหรับเชื่อมต่อ (Ports) แบบ USB, RS232 serial , Bluetooth และมีเทคโนโลยีไร้สายระยะใกล้ (NFC )

ลักษณะตัวเครื่อง

เสาอากาศ, เครื่องรับสัญญาณ, วิทยุภายใน และ GSM modem บรรจุประกอบเป็นเครื่องเดียวกัน

การบันทึกข้อมูล

รองรับการบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบ RINEX

รองรับ Data rate

สามารถรองรับ Data rate สูงสุด 100 Hz

การป้องกันฝุ่นและน้ำ

มาตรฐาน IP67

รองรับข้อมูล

รองรับข้อมูลแบบ CMR, RTCM2.X, RTCM3.0, RTCM3.2

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะแบบ LED แสดงการรับสัญญาณดาวเทียม , การเชื่อมต่อข้อมูล และระดับแบตเตอรี่

รองรับการตกกระแทก

รองรับการตกกระแทกที่ความสูง 2 เมตร

ทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ

-40°C ถึง +65°C

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ชนิด Li-ion แบบถอดเปลี่ยนได้ สามารถใช้งานได้สูงสุด 10 ชั่วโมง

เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
รุ่น SL800

SATLAB SL800

เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
รุ่น SATLAB SL800

เป็นเครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียมแบบ GNSS (Global Navigation Satellite System) ที่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ทั้งในระบบ GPS , GLONASS, Galileo และระบบ BeiDou ได้ ใช้ในการทำงานสำรวจเก็บรายละเอียดในงานสำรวจแผนที่ สามารถทำการรังวัดแบบ Static และ RTKได้

gnss-sl800

รายละเอียด SATLAB SL800

ช่องรับสัญญาณ

สามารถรับสัญญาณได้ 555 ช่องสัญญาณ

รองรับข้อมูลสัญญาณ

รองรับข้อมูลสัญญาณดาวเทียมได้ทั้ง GPS แบบ L1, L2, L2C, L5 GLONASS แบบ L1, L2, L3, Galileo แบบ E1, E5 AltBOC, E5a, E5b และ BeiDou แบบ B1, B2, B3

งานรังวัดสัญญาณ

สามารถปฏิบัติงานรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ด้วยวิธี Static , DGPS และ Real Time Kinematic (RTK) ได้

ความคลาดเคลื่อน

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัดด้วยวิธี High-precision Static ทางราบ ± (2.5 mm + 0.1 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด) และความคลาดเคลื่อนในทางดิ่ง ± (3.5 mm + 0.4 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด)

ความคลาดเคลื่อน

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัดด้วยวิธี RTK ทางราบ ± (8 mm + 1 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด) และความคลาดเคลื่อนในทางดิ่ง ± (15mm + 1 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด)

ความคลาดเคลื่อน

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัดด้วยวิธี DGPS ทางราบ ± 25 เซ็นติเมตร

หน่วยความจำภายใน

มีหน่วยความจำภายใน (internal storage) ความจุสูงสุด 8 GB

ช่องสำหรับเชื่อมต่อ

ช่องสำหรับเชื่อมต่อ (Ports) แบบ USB, RS232 serial , Bluetooth และมีเทคโนโลยีไร้สายระยะใกล้ (NFC )

ลักษณะตัวเครื่อง

เสาอากาศ, เครื่องรับสัญญาณ และ แบตเตอรี่เมื่อบรรจุประกอบเป็นเครื่องเดียวกัน

การบันทึกข้อมูล

รองรับการบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบ RINEX

รองรับ Data rate

GNSS สามารถรองรับ Data rate สูงสุด 100 Hz

การป้องกันฝุ่นและน้ำ

มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67 

รองรับข้อมูล

รองรับข้อมูลแบบ CMR, RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 และรองรับรูปแบบการทำงาน VRS, FKP, MAC และ intRTK

ไฟแสดงสถานะ

มีไฟแสดงสถานะแบบ LED แสดงการรับสัญญาณดาวเทียม , การเชื่อมต่อข้อมูล และระดับแบตเตอรี่

การตกกระแทก

รองรับการตกกระแทกที่ความสูง 2 เมตร

น้ำหนักเครื่อง

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรวมแบตเตอรี่ 700 กรัม

ทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ

สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +65°C

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ชนิด Li-ion แบบถอดเปลี่ยนได้ สามารถใช้งานได้สูงสุด 9 ชั่วโมง

เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
รุ่น SL900

SATLAB SL900

เครื่องหาค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GNSS
รุ่น SATLAB SL900

เครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียมแบบ GNSS (Global Navigation Satellite System) ที่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ทั้งในระบบ GPS , GLONASS, Galileo และระบบ BeiDou ใช้ในการทำงานสำรวจเก็บรายละเอียดในงานสำรวจแผนที่ สามารถทำการรังวัดแบบ Static และ RTK ได้

gnss-sl900

รายละเอียด SATLAB SL900

ช่องรับสัญญาณ

สามารถรับสัญญาณได้ 555 ช่องสัญญาณ

รองรับข้อมูลสัญญาณ

รองรับข้อมูลสัญญาณดาวเทียมได้ทั้ง GPS แบบ L1, L2, L2C, L5 GLONASS แบบ L1, L2, L3 , Galileo แบบ E1, E5 AltBOC, E5a, E5b และ BeiDou แบบ B1, B2, B3

งานรังวัด

สามารถปฏิบัติงานรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ด้วยวิธี Static , DGPS และ Real Time Kinematic (RTK) ได้

ความคลาดเคลื่อน

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัดด้วยวิธี High-precision Static ทางราบ ± (2.5 mm + 0.1 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด) และความคลาดเคลื่อนในทางดิ่ง ± (3.5 mm + 0.4 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด)

ความคลาดเคลื่อน

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัดด้วยวิธี Network RTK ทางราบ ± (8 mm + 0.5 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด) และความคลาดเคลื่อนในทางดิ่ง  ± (15mm + 0.5 ppm ของระยะเส้นฐานที่รังวัด)

ความคลาดเคลื่อน

ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจรังวัดด้วยวิธี DGPS ทางราบ ± 25 เซ็นติเมตร

หน่วยความจำภายใน

มีหน่วยความจำภายใน (internal storage) ความจุสูงสุด 16 GB และรองรับ SD card ความจุสูงสุด 32 GB

ช่องสำหรับเชื่อมต่อ

ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีช่องสำหรับเชื่อมต่อ (Ports) แบบ USB, RS232 serial , Bluetooth และมีเทคโนโลยีไร้สายระยะใกล้ (NFC )

ลักษณะตัวเครื่อง

เสาอากาศ, เครื่องรับสัญญาณ, Wi-Fi , วิทยุภายใน และ GSM modem บรรจุประกอบเป็นเครื่องเดียวกัน

การบันทึกข้อมูล

รองรับการบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบ RINEX

รองรับ Data rate

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS สามารถรองรับ Data rate สูงสุด 100 Hz

การป้องกันฝุ่นและน้ำ

มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67

รองรับข้อมูล

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรองรับข้อมูลแบบ  CMR, RTCM2.X, RTCM3.0, RTCM3.2

ไฟแสดงสถานะ

ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีไฟแสดงสถานะแบบ LED แสดงการรับสัญญาณดาวเทียม , การเชื่อมต่อข้อมูล และระดับแบตเตอรี่

การตกกระแทก

รองรับการตกกระแทกที่ความสูง 2 เมตร

ระบบชดเชยการเอียง

ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีระบบชดเชยการเอียงในขณะรังวัด (Tilt compensation sensor )

ทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ

สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +65°C

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ชนิด Li-ion แบบถอดเปลี่ยนได้ สามารถใช้งานได้สูงสุด 10 ชั่วโมง

 • บริษัท แซทแล็บ จีโอโซลูชัน ประเทศไทย (Satlab Geosolutions Thailand) 
 • 47/401 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 ประเทศไทย

โทร : 093-198-0155 หรือ 081-721-3881 (คุณธนชัย)

E-mail : Gnsssurveythai@gmail.com  หรือ         Thanachai@satlab.com.se

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสวีเดน