กล้องระดับ

กล้องระดับอัตโนมัติ รุ่น SAL32

SATLAB SAL32

กล้องระดับอัตโนมัติ SAL32

กล้องระดับอัตโนมัติ SAL32

sal32

รายละเอียด SATLAB SAL32

ระบบกล้องเล็งที่หมาย (TELESCOPE SYSTEM)

 • กำลังขยายภาพ 32 เท่า
 • เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง36 มิลลิเมตร
 • ขนาดความกว้างภาพที่มองเห็นในระยะ100 เมตร ได้ 2.3 เมตร หรือ 1 องศา20 ลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 1 เมตร
 • มีค่าคัวคูณคงที่ 100 และมีค่าตัวบวกคงที่ 0

ระบบการชดเชย (COMPENSATOR)

 • ระบบชดเชยอัตโนมัติเป็นแบบ Air
 • ระบบการชดเชยอัตโนมัติมีช่วงการทำงานได้ ± 15 ลิปดา

ระบบจานองศาราบ
(HORIZONTAL CIRCLE)

จานองศาอ่านมุมราบได้ 360 องศา มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศา

กันน้ำและกันฝุ่น

มาตรฐาน IP66

ความละเอียด

ความละเอียด ความละเอียดถูกต้องในการทำระดับไปกลับ 1 กิโลเมตร ± 1 มิลลิเมตร

สะท้อนภาพ

มีปริซึมสำหรับสะท้อนภาพระดับฟองกลมในแนวระดับสายตาผู้ใช้งาน

กล้องเล็งจำลอง

มี Peep sight (กล้องเล็งจำลอง) ติดกับตัวกล้องหลัก

มาตรฐาน

รองรับมาตรฐาน RoHS หรือ CEจากบริษัทผู้ผลิต

กล้องระดับแบบดิจิตอล รุ่น SDL1

SATLAB SDL1

กล้องระดับแบบดิจิตอล SDL1

กล้องระดับแบบดิจิตอล SDL1

รายละเอียด กล้องระดับแบบดิจิตอล รุ่น SDL1

ระบบกล้องเล็งที่หมาย (TELESCOPE SYSTEM)

 • กำลังขยายภาพ 32 เท่า
 • เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 38 มิลลิเมตร
 • ขนาดความกว้างของภาพที่มองเห็นในระยะ 100 เมตร ได้ 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
 • ระยะการวัดแบบดิจิตอล 3 เมตร ถึง 120 เมตร
 • ระยะมองเห็นชัดใกล้สุด 0.5 เมตร
 • ระยะมองเห็นชัดใกล้สุดแบบดิจิทอล 3 เมตร
 • Single measurement time < 3 วินาที

ระบบการชดเชย (COMPENSATOR)

 • ระบบการชดเชยอัตโนมัติ มีช่วงการ ทำงานได้ ± 15 ลิปดา
 • ระบบการชดเชยอัตโนมัติ มีค่าความละเอียด 0.3 พิลิปดา

ระบบจานองศาราบ (HORIZONTAL CIRCLE)

จานองศาอ่านมุมราบได้ 360 องศา มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศา

กันน้ำและกันฝุ่น

 มาตรฐาน IP65

ความละเอียด

ความละเอียดถูกต้องในการทำระดับ ไปกลับ 1 กิโลเมตร ± 1 มิลลิเมตร

ความละเอียดไม้

ความละเอียดไม้ Bar Code Staff 0.8 มิลลิเมตร

Visual Measurement

1.5 มิลลิเมตร

Accuracy in Distance Accuracy

10 มิลลิเมตร Distance < or = 10m

Accuracy in Distance Accuracy

Accuracy in Distance Accuracy D x 0.2%m Distance > or = 10m

สะท้อนภาพ

มีปริซึมสำหรับสะท้อนภาพระดับฟองกลมในแนวระดับสายตาผู้ใช้งาน

มาตรฐานรองรับ

มาตรฐาน RoHS หรือ CE จากบริษัทผู้ผลิต

กล้องระดับ
รุ่น TITAN TAL32

TITAN TAL32

กล้องระดับ รุ่น TITAN TAL32

กล้องระดับ รุ่น TITAN TAL32

Titan TAL32

รายละเอียด กล้องระดับ รุ่น TITAN TAL32

ค่าความถูกต้อง

ค่าความถูกต้องในการทำระดับ ทำระดับไปกลับ 1 กิโลเมตร ± 1.5 มิลลิเมตร

ระบบกล้องเล็งที่หมาย (TELESCOPE SYSTEM)

 • กำลังขยายภาพ 32 เท่า
 • เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 36 มิลลิเมตร
 • FOV ขนาดความกว้างของภาพที่มองเห็นในระยะ 100 เมตร ได้ 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 1 เมตร
 • ค่าตัวคูณและค่าตัวบวก ค่าคัวคูณคงที่ 100 และมีค่าตัวบวกคงที่ 0

ระบบการชดเชย (COMPENSATOR)

 • ระบบการชดเชยอัตโนมัติ Air
 • ช่วงการทำงานระบบการชดเชยอัตโนมัติ ± 15 ลิปดา
 • ค่าความละเอียดระบบการชดเชยอัตโนมัติ 0.5 พิลิปดา
 • ความไวของระดับน้ำฟองกลม 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร

ระบบจานองศาราบ (HORIZONTAL CIRCLE)

จานองศาอ่านมุมราบได้ 360 องศา มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศา

การกันน้ำและกันฝุ่น

มาตรฐาน IP66

ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน

 -20°C ถึง 40°C

ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา

 -40°C ถึง 60°C

ขนาดและน้ำหนัก

210mm x 135mm x 140mm น้ำหนัก 1.4 กิโลกรัม

 • บริษัท แซทแล็บ จีโอโซลูชัน ประเทศไทย (Satlab Geosolutions Thailand) 
 • 47/401 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 ประเทศไทย

โทร : 093-198-0155 หรือ 081-721-3881 (คุณธนชัย)

E-mail : Gnsssurveythai@gmail.com  หรือ         Thanachai@satlab.com.se

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสวีเดน