ข่าวสารและกิจกรรม

อัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงเครื่องมือสำรวจ GNSS RTK ทั้งทางบก และสำรวจความลึกท้องน้ำ และยังมีเครื่องมือสำรวจทางอากาศ และเผยแพร่กิจกรรม Event ที่ผ่านมา และที่กำลังจะเกิดขึ้นและบทความที่น่าสนใจให้ความรู้ และ สอนวิธีการใช้เครื่องมือรูปแบบต่าง ๆ

 

บทความ

ข่าวสาร

กิจกรรม

  • บริษัท แซทแล็บ จีโอโซลูชัน ประเทศไทย (Satlab Geosolutions Thailand) 
  • 47/401 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 ประเทศไทย

โทร : 093-198-0155 หรือ 081-721-3881 (คุณธนชัย)

E-mail : Gnsssurveythai@gmail.com  หรือ         Thanachai@satlab.com.se

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสวีเดน