คู่ค้าตัวแทนทางธุรกิจของเรา

partner

Cholnawat.com
(สำหรับติดต่อสินค้า TITAN Products)

 • ไพรัตน์ วีรุตมเสน
 • บริษัท ชลนวัต จำกัด 
 • ที่อยู่ : โครงการบิซทาวน์ เลขที่ 2521/53 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 • โทรศัพท์ : 089-4984290, 02-9559985 
 • แฟ็กซ์ : 02-9559985
 • Email : vs_pairat@yahoo.com, cholnawat@gmail.com

Transpar Co., LTD
(สำหรับติดต่อสินค้า Satlab Geosolutions)

 • จีรวรรณ บุญยพชร
 • บริษัท ทรานส์พาร์ จำกัด
 • ที่อยู่ : 762/30 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • โทรศัพท์ : 065-5043510
 • Email : cheerawan.b@transpar.co.th
 • บริษัท แซทแล็บ จีโอโซลูชัน ประเทศไทย (Satlab Geosolutions Thailand) 
 • 47/401 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 ประเทศไทย

โทร : 093-198-0155 หรือ 081-721-3881 (คุณธนชัย)

E-mail : Gnsssurveythai@gmail.com  หรือ         Thanachai@satlab.com.se

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสวีเดน