การรังวัดมีความหมายและใช้ประโยชน์เพื่ออะไรกันนะ วันนี้มาไขข้อสงสัยกัน

gnss survey

วันนี้แอดมินจะพามารู้จักกับคำว่า“การรังวัด”สำหรับนักสำรวจหน้าใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือรู้จักในส่วนนี้มากนัก วันนี้แอดมินเลยได้นำความรู้จากสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กรมที่ดิน มาให้ทุกคนได้อ่านและทำความเข้าใจกันจ้า จะมีความหมายอย่างไร บ้าง ตามอ่านกันได้เลย

มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติไว้ว่า “การรังวัดหมายความว่า การรังวัดปักเขตและทำเขต จด หรือคำนวณการรังวัดเพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดินหรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน” เมื่อพิเคราะห์ถ้อยคำตามที่กฎหมายบัญญัติไว้จะเห็นได้ว่า “การรังวัดหมายถึง การรังวัดปักหลักเขต การรังวัดเพื่อหาแนวเขตที่ดิน การรังวัดหาที่ที่ดินตั้งอยู่และการรังวัดเพื่อหาเนื้อที่ของที่ดิน วิธีการรังวัดต่าง ๆ กระทำด้วยการจดหรือคำนวณอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งแยกออกเป็นหลักใหญ่ ๆ ดังนี้

(1) การรังวัดปักหลักเขต หมายความว่า ก่อนที่จะปักหลักเขตแต่ละครั้งนั้นจะต้องทำการรังวัด ตรวจสอบสิทธิของผู้ครอบครองที่ดินเสียก่อนว่ามีอยู่แค่ไหน เพียงใด โดยพิจารณาจากหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของผู้ขอรังวัด รวมตลอดจนถึงสภาพที่ดินในขณะที่ทำการรังวัด เช่น รั้ว คันนา หรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน อันเป็นเครื่องหมายแสดงเขตการครอบครองและทำประโยชน์ การใช้หลักเขตต้องใช้หลักเขตที่ทางราชการจัดทำขึ้น จะใช้หลักไม้หรือวัตถุอื่น ๆ นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ (ยกเว้นการทำแผนที่พิพาทตามคำสั่งศาลซึ่งสามารถใช้หลักไม้ปักหลักเขตได้)

(2) การทำเขต ได้แก่ การรังวัดแสดงแนวเขตของที่ดินที่เป็นจริง เช่น ช่วงไหนแนวเขตคดโค้ง ช่วงไหน แนวเขตเป็นเส้นตรง ก็ให้ทำเขตแสดงไว้ให้ปรากฏในแผนที่ ในปัจจุบันระเบียบกรมที่ดินได้กำหนดให้ต้องปักหลักเขตที่ดินเป็นเส้นตรงจากหลักเขตถึงหลักเขตแล้ว จึงมีแนวเขตที่ดินตามแนวหลักเขตทั้งหมด

(3) การใช้เครื่องมือในการรังวัด กฎหมายใช้คำว่า “จด” หรือ “คำนวณ” ซึ่งหมายความว่าในการรังวัดนั้นมิได้หมายความเฉพาะการใช้เครื่องมือวัดระยะแต่เพียงอย่างเดียว จะใช้เครื่องมือในการรังวัดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เพียงแต่จดหรือคำนวณก็สามารถหาแนวเขตของที่ดินและอื่น ๆ ก็ใช้ได้ทั้งสิ้น เช่น การใช้กล้องสำรวจแบบประมวล ผลรวมรังวัดจดมุมและระยะหรือการใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรังวัดจดค่าพิกัดฉาก หรือใช้เครื่องมือโดยวิธีคำนวณรูปถ่ายทางอากาศ เป็นต้น

gnss

(4) การรังวัดเพื่อให้ทราบที่ตั้งของที่ดิน คือเมื่อได้ทำการรังวัดและจัดทำแผนที่แล้วและได้นำแผนที่ รูปแปลงที่ดินลงที่หมายในระวางแผนที่ก็จะทำให้ทราบว่าที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ที่ใด มีข้างเคียงติดต่อกับที่ดินแปลงใดบ้างและทำให้ทราบว่าที่ดินตั้งอยู่ในหมู่ใด ตำบล อำเภอ จังหวัดใด หรืออยู่ใน-นอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดหรือไม่ และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการลงระวางในระบบดิจิทัลแล้ว บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบรูปแปลงโฉนดที่ดินใด ๆ ผ่านระบบ Internet ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จะสามารถเห็นรูปแปลงโฉนดที่ดินทับซ้อนอยู่บนพื้นโลก (แผนที่ google) ทำให้ทราบตำแหน่งที่ดินและข้างเคียงรอบ ๆ ด้าน เหมือนมองลงมาจากเครื่องบิน

(5) การรังวัดหาแนวเขตและเนื้อที่ของที่ดิน ได้แก่ การรังวัดเฉพาะแปลง เพื่อหาตำแหน่งหรือแนวเขตของที่ดินและเนื้อที่ดินของแต่ละแปลงตามที่ต้องการ
ดังนั้น“การรังวัด”ตามบทบัญญัตินี้ จึงเป็นการรังวัดโดยผู้ดำรงตำแหน่งช่างรังวัดของกรมที่ดินโดยตรงและเป็นการรังวัดที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดินเท่านั้น การรังวัดออกใบจอง (น.ส. 2) การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3 ก.) หรือการรังวัดทำแผนที่พิพาทตามคำสั่งศาล มิใช่เป็น“การรังวัด”ตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด

Credit: สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กรมที่ดิน

>> ระบบดาวเทียม GNSS คืออะไร ทำความเข้าใจแบบง่ายๆดีกว่า << บทความน่าอ่าน

สินค้าน่าสนใจ >> เครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียม <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น